Kosgep Teknolojik Ürün Yatırım Destekleri

KOSGEB TeknoYatırım Destek Programı, öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarını desteklemektedir.

Kimler faydalanır?

  • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan (projelerin başarı ile sonuçlandırıldığına dair belgeye sahip ve sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl içerisinde başvurusu yapılan teknolojik ürüne destek sağlanır.)

 

  • Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan (projelerin başarı ile sonuçlandırıldığına dair belgeye sahip ve sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl içerisinde başvurusu yapılan teknolojik ürüne destek sağlanır.)

 

  • Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan (Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonunca teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu rapor veya bölge içerisinde yatırımı için yatırım izni verilmesi halinde yatırımlar destek kapsamındadır, raporun başvuru tarihinden en çok 12 (on iki) ay önce alınması şartı aranır.

 

  • Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, (projelerin başarı ile sonuçlandırıldığına dair belgeye sahip ve sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl içerisinde başvurusu yapılan teknolojik ürüne destek sağlanır.)

 

  • Patent belgesi ile koruma altına alınan (başvuru tarihinden itibaren en fazla 5 (beş) yıl önce patent belgesinin alınmış olması gerekir)

 

  • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan, (doktora mezuniyet tarihinden itibaren 5 (beş) yıl içinde Programa başvuru yapılması esastır)

 

  • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan (başvuru yaptıkları tarih itibariyle belgelerinin güncel olması gerekmektedir) işletmeler.