.::.  Kurumsal Kimlik

 

KOGERMER Yönetim Danışmanlık Destek Merkezi 2006 yılında Konya' da kurulmuş olup KOSGEB, TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve diğer fonların; Küçük ve Büyük ölçekli kuruluşlara, Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Yerel Yönetimlere ulaştırılması yönünde çözüm olanakları sunan özel bir danışmanlık şirketidir.

 

KOGEMER Yönetim Danışmanlık olarak firmaların özellikle Ar-Ge, İnovasyon ve katma değerli ürün geliştirme süreçlerinde yaşadığı finansal zorlukları geri ödemesiz destekler ile kolaylaştırmayı hedeflemekteyiz. Güvenilir kurum olma ilkesiyle hareket eden firmamız, bu ilkeyi kurum kültürü haline getirmek amacıyla hizmet kalitesini en üst seviyede tutmaktadır.

 

Kuruluş amacımız;

Türk firmalarının ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonlarından, vergisel ve mali teşviklerden faydalanmaları, üniversite-sanayi işbirliğinin kurulması, firmaların teknokent/serbest bölge gibi alanlara taşınması ve ülkemizin global rekabetçiliğine katkı sağlanabilmesidir.

 

Bugüne kadar firmamız tarafından hazırlanan projeler ile yurtiçi hibe ve kredi desteklerine yapılan başvurularda başarı oranımız çok yüksektir.

 

Kuruluşumuzdan günümüze geçen zaman içinde, pek çok kurum, kuruluş ve işletmelerin danışmanlık projelerini başarıyla hayata geçirmiştir. Gelecekte de hizmetten ve profesyonellikten ödün vermeden bu sayıyı yükseltmeyi hedeflemektedir.

 

Ar-Ge kültürü, inovasyon, proje yönetimi, proje geliştirme, hibe destekler ve krediler konularında yüksek deneyim, beceri, vizyon sahibi olan firmamızın hedefi ulusal ve uluslararası ölçeklerde yenilikçi Ar-Ge projeleri geliştirmek, yönetmek ve bu projelerin Ar-Ge fonlarından yaralanmasını sağlamaktır.

 

Taahhütlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmek için gerekli  bilgi, ekip ve ekipmana sahip olan firmamız her zaman en iyi hizmeti vermeyi ve müşteri memnuniyetini sürekli yükseltmeyi amaçlamaktadır.